Celkový stav cév

Aging Vascular Health – Celkový stav cév

Znázorňuje zastoupení jednotlivých typů stavu cév a míru aterosklerotického poškození cév.

aging-vascular-health

  1. Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu
  2. Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu, ale může se snadno zhoršovat
  3. Počátek degenerativních procesů
  4. Počátek degenerativních procesů
  5. Zhoršující se cirkulace krve i stav cév
  6. a  7. Poruchy cirkulace i celkového stavu cév
classification-of-wave