Cévní vyšetření Max Pulse

Pomocí certifikovaného přístroje MAX PULSE – AUTONOMIC BALANCE ACCELERATED PHOTO-PLETHYSMOGRAPH od společnosti MEDICORE Co., LTD., posoudíme u vás tyto hodnoty:

 • proces opotřebení a stárnutí cév a cévního řečiště v důsledku stravování a životního stylu
 • úroveň ohrožení organismu kardiovaskulárním onemocněním (infarkt, mrtvice, ischémie)
 • riziko oslabení psychické výkonnosti (paměť, učení, myšlení) a emoční stability
 • aktuální míru psychické zátěže, emocionálního stresu
 • schopnost bránit se stresu, psychickou odolnost
 • vhodnost preventivních a terapeutických opatření
 • účinnost terapie po určité době

kolaz-cevy

 Co byste měli dodržovat před měřením?

 • necvičte před měřením
 • při měření mějte otevřené oči
 • měření se doporučuje v ranních hodinách
 • nekuřte a nepijte kávu vč.kofeinových nápojů cca 3 hodiny před měřením
 • nepijte alkohol alespoň 1 den před měřením
 • měření se neprovádí bezprostředně po jídle
 • nesmí být nalakované nehty (nelze provést vyšetření)!!!

Co vám řekne metoda APG a HRV?

 • APG  zkratka z anglického slova Accelerated Photoplethysmograph
 • HRV zkratka z anglického slova Heart Rate Variabilty

Angio pletysmografie poskytuje výsledky zobrazující pravidelnost srdečního rytmu, funkční stav průchodnosti cév, jejich průchodnost a míru ovlivnění autonomního nervového systému stresovou zátěží.

Co vám řeknou jednotlivé naměřené hodnoty?