HRV tachogram

HRV tachogram (variabilita srdeční tepové frekvence)
 hrv-tachogram

Vyjadřuje kolísání tepové frekvence zaznamenané během uplynulých tří minut. Červeně vymezené rozhraní uprostřed znázorňuje standardní kolísání tepové frekvence – členitější a širší vlny jsou znakem pro lepší zdravotní stav.

HRV je také ukazatelem biologického stárnutí. Naše HRV je největší, když jsme mladí, a jak stárneme, kolísání se zmenšuje. I když věkem způsobený pokles HRV je přirozeným procesem, mimořádně nízké HRV konkrétní věkové skupiny je spojeno se zvýšeným rizikem budoucích zdravotních problémů.

Čím nepravidelnější HRV tachogram je, tím organismus pracuje jak má a reaguje na změny prostředí. Naopak
čím méně změn, tím více se může jednat o patologický jev.

HRV je totiž regulována autonomním nervstvem. Parasympatická aktivita snižuje tepovou frekvenci a zvyšuje
HRV, zatímco sympatická aktivita zvyšuje tepovou frekvenci a snižuje HRV.

BPM (beats per minute): počet tepů za minutu

Příklad

Dobrý zdravotní stav

hrv-tachogram-dobryStav, značící zdravotní problém

hrv-tachogram-spatny