Indexy vypočítané z APG křivky

indexy-vypocitane-z-apg-krivky

DPI (Differential Pulse wave Index): Vypovídá o stavu/stáří cév. Získán z APG jako b-c-d/a.

EC (Eccentric Constriction): Hodnotí srdeční výkon. Vyšší hodnota odpovídá lepšímu stavu cév. Získána z APG jako b/a.

AE (Arterial Elasticity): Hodnotí pružnost tepen. Čím je hodnota vyšší, tím je jejich stav lepší. Získána z APG jako c/a.

RBV (Remaining Blood Volume): Zbytkový objem. Udává, kolik krve zůstane v cévách po systolickém stahu srdce. Pokud jsou cévy zdravé, běžně v nich zůstává malý zbytkový objem krve à  čím je index nižší, tím je stav lepší. Čím jsou cévy méně pružné, tím více krve v nich zůstává, dochází k městnání krve, nižšímu srdečnímu výdeji a přetěžování srdce à čím je index vyšší, tím je stav horší. Získána z APG jako d/a.

Pozn.: Uvedené indexy vypovídají o stavu periferní cirkulace a aterogeneze a její progrese. Normální hodnota vypovídá o dobrém stavu, optimální je ještě lepší.

indexy-vypocitane-z-apg-krivky-2