Liposukční laserový scanner ZERONA®

zerona_1 Představuje zařízení pro modelaci těla a redukci podkožního tuku. Revoluční a stoprocentně neinvazivní metoda, jak efektivně redukovat tuk z problematických partií. Jedinečnost laseru Zerona spočívá v tom, že neničí tukové buňky, jako jeho konkurenční systémy, (ultrazvuk, kavitace, radiofrekvenční a kryogenní systémy), nýbrž emulguje (zkapalňuje) tuk uvnitř buňek. Zkapalněný tuk zevnitř buňky odchází dočasným průchodem vytvořeným v buněčné membráně vně buňky do intersticiálního prostoru, odkud je lymfatickým systémem z těla vyloučen. To má za následek, že miliony tukových buněk se stávají menšími, což se projeví výrazným úbytkem centimetrů v problematických partiích.

Tato metoda žádným způsobem neporaní tukové buňky a poskytuje výsledky, bez nebezpečí spojených s jinými způsoby liposukce. Zničené tukové buňky představují riziko především zvýšením nepříznivé frakce cholesterolu a jeho ukládáním v cévách. Zvýšená tvorba odpadních látek vedoucí k okyselení organizmu (riziko tvorby močových kamenů, dny, …), a jiné.

Laser Zerona představuje v tomto směru pro organismus maximálně šetrnou až skoro přírodní možnost jak se zbavit přebytečného tuku. Pacienti během šesti aplikací po 40 minutách mohou v problematických partiích ztratit až 12 cm.

Další použití laseru Zerona

Představuje efektivní fyzioterapeutickou metodu, využívající buněčnou fotoaktivaci, která obecně řeší akutní chronické zanětlivé i nezánětlivé a dlouhodobě obtížně se hojící defekty.

Zdroj: www.erchonia.cz