Spektrální analýza variability srdeční frekvence

spektralni-analyza

TP (total power)

 • Celkový spektrální výkon
 • Pokles: snížená funkce ANS à Snížená schopnost vyrovnat se s požadavky na neustále se měnící prostředí
 • Pokud se barevný sloupec nachází v rozhraní „I“ nebo přes toto rozhraní, ANS funguje dobře, pokud je barevný sloupec pod rozhraním „I“, ANS funguje špatně a odolnost vůči stresu je opět špatná

VLF (very low frequency)

 • Kolísání TF s velmi nízkou frekvencí
 • Má vztah k termoregulační sympatické aktivitě cév, k hladině cirkulujících katecholaminů a k aktivitě  renin  -  angiotenzinového systému
 • Pokles: snížená schopnost termoregulace, může souviset s hormonální dysbalancí

(pouze okrajová výpovědní hodnota, nicméně při výrazné odchylce od optimálních hodnot při standardním měření lze doporučit návštěvu lékaře s požadavkem na vyšetření hormonálních hladin)

LF (low frequency)

 • Kolísání TF s nízkou frekvencí ukazuje aktivitu sympatiku i parasympatiku, nicméně s převahou sympatiku
 • Tzv. Mayerova vlna, reflektuje činnost baroreceptorů (ovlivněna polohou těla, leh/stoj)
 • Nárůst: ve stresu, po cvičení, při ortostatické zátěži
 • Pokles: snížená aktivita SNS à ztráta energie, únava, poruchy spánku, letargie, netečnost

HF (High frequency)

 • Kolísání TF s vysokou frekvencí ukazuje na aktivitu parasympatiku
 • Tzv. respirační vlna, ovlivněna fyziologickou dechovou arytmií
 • Odpovídá výhradně aktivitě PNS
 • Pokles: snížená aktivita PNS a chronický stres, snížená elektrická stabilita srdce, funkční zažívací potíže

Pozn. Jednotlivé parametry klesají s věkem.

Růžovofialová úsečka vyznačuje optimální rozmezí hodnot. 

spektralni-analyza-zdravy

Zdravý

spektralni-analyza-nemocny

Nemocný