Tepová frekvence

Tepová frekvence a arytmie srdce
tepova-frekvence-a-arytmie

Průměrná (klidová) tepová frekvence: U zdravých dospělých osob se pohybuje v rozmezí 65–75 tepů/min. Pokud je průměrná klidová TF vyšší než přibližně 90 tepů/min, hovoříme o tachykardii (zvýšené srdeční frekvenci), pokud je průměrná klidová TF nižší než 60 tepů/min, hovoříme o bradykardii (snížené srdeční frekvence). Výjimkou jsou trénovaní sportovci, ti mohou mít v klidu až 40 tepů/min. Stav snížené srdeční frekvence je rovněž normální při spánku.

Přítomnost arytmií (odchylek od normálního rytmu):

Arytmie srdce – Jde o poruchu srdečního rytmu, při němž dochází k neadekvátní srdeční činnosti. Například v klidu lenošíme, ale srdce nám bije jako o život. Příznaky arytmií jsou bušení srdce, pocit zastavení srdce, nepravidelný až chaotický tep, bolest na hrudi, slabost, únava, pocit na omdlení až ztráta vědomí, nedostatek dechu.

Pokud při měření dojde k arytmii 5× a více je dobré měření zopakovat, můžete to být neklidem měřené osoby.
Avšak pokud je arytmie ve výsledku opět 5× nebo větší, je třeba navrhnout návštěvu lékaře, může se opravdu jednat o srdeční arytmii.

tepova-frekvence-2