Výkonová spektrální hustota

Power Spectral Density – Výkonová spektrální hustota

vykonova-spektralni-hustota

Znázorňuje grafické rozložení VLF, LF a HF.

Je  představována plochou  pod křivkou  a udává  se obvykle  jak  v absolutních  hodnotách  (ms2)  pro jednotlivé komponenty,  tak  jako  relativní  ukazatele,  které vyjadřují procentuální podíl  jednotlivých komponent na  celkovém výkonu.

Podle standardů měření HRV se výkonové spektrum PSD vypočítá jako druhá mocnina jednotlivých složek frekvenčního spektra. Výkonové spektrum se vyhodnocuje podle zastoupení frekvenčních složek v jednotlivých pásmech. Tato pásma jsou rozdělena na VLF = (<0.04 Hz), LF = (0,04 – 0,15 Hz) a HF = (0,15 – 0,4 Hz).

Pro každou frekvenční složku je vyjádřen její amplitudový podíl na celkové variabilitě signálu.

vykonova-spektralni-hustota-cevni-vysetreni