Vyváženost autonomního nervového systému

SNS – sympatický nervový systém

PNS – parasympatický nervový systém

vyvyzenost-autonomniho-nervoveho-systemu

SNS, PNS: Grafické znázornění rovnováhy mezi SNS (sympatickým) a  PNS (parasympatickým) nervovým systémem. Za ideální se považuje poměr 6:4, 5 : 5 nebo 4 : 6. Pokud výrazně převažuje SNS, organismus je ve stresovém stavu – je zde větší předpoklad k rozvoji obezity, inzulinové rezistence, diabetu mellitu 2. typu a onemocnění kardiovaskulárního systému, jako je hypertenze, ateroskleróza, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Autonomní nervová soustava (neboli vegetativní nervový systém)

-       tento systém není ovládán naší vůli (autonomní)

-       je součástí periferní nervové soustavy organismu (společně se somatickým nervovým systémem)


FUNKCE:

 • kontrakce a relaxace hladkých svalů
 • funkce všech exokrinních a některých endokrinních žláz
 • srdeční rytmus
 • některé metabolické pochody

(zjednodušeně můžeme říci, že řídí činnost vnitřních orgánů – srdce, plíce, žaludek, střeva, ledviny,
močový měchýř, pohlavní orgány …)

Dělí se na 2 části – navzájem tyto systémy pracují většinou zcela protichůdně

-          sympatikus = sympatický nervový systém

-          parasympatikus = parasympatický nervový systém

Sympatikus připravuje tělo na provedení příkazu „Bojuj, nebo uteč".

Parasympatikus reguluje tělesné funkce tak, aby byl proveden příkaz „Odpočívej a zažívej".

>        Pokud výrazně převažuje sympatický nervový systém organismus je ve stresovém stavu – je zde větší předpoklad k rozvoji inzulínové rezistence, diabetů mellitu 2. typu a onemocnění kardiovaskulárního
systému, jako je hypertenze, ateroskleróza, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

>        Pokud výrazně převažuje parasympatický nervový systém, – existuje větší riziko depresí nebo celkové letargie. Organismus je v anabolickém stavu, hromadění zásob představuje větší předpoklad ke vzniku nadváhy či obezity.

vyvazeny-stav-ans

„Vyvážený stav ANS“

nevyvazeny-stav-ans

„Nevyvážený stav ANS“

Nemoci související s abnormalitami v ANS:

 • Diabetes
 • Hypertenze
 • Nadváha a obezita
 • Syndrom dráždivého tračníku
 • Bolesti hlavy
 • Deprese
 • Úzkost
 • Nespavost

Možnosti ovlivnění nevyváženosti ANS:

 • Pravidelná a vyvážená strava
 • Redukce hmotnosti (v případě nadváhy a obezity)
 • Pravidelný spánek
 • Prevence psychického stresu
 • Dostatek pohybových aktivit -  především aerobního charakteru
 • Vynechání (omezení) konzumace alkoholu a zanechání kouření